Hazırlıkçılar (Doomsday Preppers)

Doomsday Preppers (Kıyameti Bekleyenler) bunu daha önce mutlaka duymuşunuzdur. Eğer duymadıysanız kısaca bahsedelim. National Geographic isimli belgesel kanalında yayınlanan ve içeriğinde 2012 yılında Maya takviminin son bulmasıyla dünyanın sonunun geleceğine inanan insanların yaptığı ‘’Kıyamet Hazırlıklarını’’ anlatan televizyon programıdır. Bu programda sığınak yapımından yiyecek stoklamaya, su arıtmadan, silahlanmaya ve hatta psikolojik eğitimlere kadar birçok hazırlık görmek mümkün.


Egemen İzmirli

Ülkemizde ve dünya genelinde ‘’Hazırlıkçı’’ kelimesini popüler hale getiren bu belgesel, çok sayıda insanın felaket senaryolarını nasıl değerlendirdiğini ve bu felaketlere karşı nasıl hazırlık yaptığını bizlere gösterdi.

Hazırlıkçı Nedir?

Kısaca, birey ya da grup olarak, beklenmedik bir duruma karşı hazırlık yapmış kişilere ‘’Hazırlıkçı’’ diyebiliriz. Hayatta Kalmacılık (Survivalism) olarak da adlandırılır.

Nedir bu beklenmedik durumlar?

Konunun içeriği o kadar geniş bir yelpazeye sahip olsa da ana fikir aynıdır ‘’Hayatta Kalmak’’… Doğal felaketler, insan kaynaklı felaketler, acil durumlar, komplo teorileri gibi çeşitli konulara karşı farklı hazırlıklar yapan insanların amacı, bu durumlar karşısında hayatta kalabilmektir. Birde olay başladığında hayatta kalmaktan ziyade hayatlarını sürdürebilmek de bir o kadar önemlidir.

Hazırlıkçılık bilgi, eğitim, araştırma gerektirmektedir.

Hazırlıkçılık Konuları

Doğal ve insan kaynaklı etkenler ve komplo teorileri ile apokaliptik senaryolar olarak iki sınıfa ayıracağımız konuların detaylarına girmeden maddeler halinde sıralamak gerekirse:

Doğal ve İnsan Kaynaklı Etkenler

Olması muhtemel senaryolardır. Doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olarak inceleyebiliriz. Olması öngörülemez bu durumlar karşısında hazırlıkçı olmak çevrenizde ki insanlar içinde fayda sağlamaktadır. Önemli olduğu için belirtmek istediğim deprem konusu bunların en gerçekçi olanıdır. Dünya genelinde yaşanan depremlerde içine düşülen durum ortadadır. Depreme hazırlanmak herkesin görevidir.

Doğal afetler incelendiğinde, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülmektedir.

Depremler


Fotoğraf : Pexels

Deprem Çantanızı Hazırlamayı Unutmayın!

1.200 kilometre (4,7×1010 mil) uzanan bir kıta dönüşüm fayı olarak bilinen San Andreas Fayı, Pasifik levhası ile Kuzey Amerika levhası arasındaki tektonik sınırı oluşturur ve Hazırlıkçılar arasında en çok konuşulan faylardan biridir. Çünkü bu alanda beklenen bir depremin yaşamı olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir. İşte bu ve buna benzer doğal felaketlere karşı yapılan hazırlıklarla yaşanacak olay sonrası hayatta kalmayı ve sonrasında hayatlarını sürdürmeyi planlamaktadırlar.

Deprem konusu ülkemizi ilgilendirdiği için ve bizim bu konuda gerçekten bilgi edinmemiz gerektiğinden dolayı, bu maddeyi doğal afetlerden ayrı olarak işledik. Bu konu hakkında farkındalık yaratmak ve bilinçlenmek son derece önemlidir.

Doğal Afetler


Fotoğraf : Pexels

Aynı deprem gibi olabilecek sel, tsunami, şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık, fırtınalar, hortumlar, volkan patlamaları, yangınlar gibi doğal afetlere karşı yapılan hazırlıklarda vardır. Bu sınıf hazırlıkçılar bulundukları bölgeye göre yerel hazırlıklar yapmaktadırlar.

Dünya genelinde gözlenen afet türleri ana başlıklar halinde şu şekilde toplanabilir.

 • Jeolejik Afetler (Deprem, Heyelan)
 • Klimatik Afetler (Sıcak Dalgası, Soğuk Dalgası)
 • Biyolojik Afetler Erozyon, Orman Yangınları)
 • Sosyal Afetler (Yangınlar, Savaşlar)
 • Teknolojik Afetler (Maden Kazıları, Biyolojik – Nükleer - Kimyasal Savaşlar, Sanayi Kazaları)

Savaşlar


Fotoğraf : Pexels

Carl von Clausewitz’e göre savaş, siyasetin başka yöntemlerle devamıdır. Savaş iki taraf arasında yapılır ve haklı haksız nedenleri olabilir. Savaşın amacı, isteklerimizi karşı tarafa zorla kabul ettirmektir. Savaşın çeşitleri vardır ve bu hazırlıkçılık için önemli bir konudur. Savaş çeşitlerini bilmek hangi durum karşısında nasıl hazırlanmanız gerektiğinin ipuçlarını size verecektir.

 • Devletler Arası Savaşlar
 • İç Savaş, Konvansiyonel Savaş
 • Topyekün Savaş
 • Hegemonik Savaş
 • Gerilla Savaşı
 • Amfibi Savaş
 • Asimetrik Savaş

Bir hazırlıkçının savaş türlerini bilmesi gerekmektedir. Savaş durumlarını iyi araştırmalı, kendini bu duruma karşı koruyacak önlemler ve planlar hazırlamalıdır. Örneğin nükleer bir savaş durumda oluşturacağı sığınağın statik bakımdan ihtiyaca cevap vermesi önemlidir. Ayrıca savaşın getireceği etkiler karşısında stok ihtiyacını da karşılaması gerekmektedir. İşte bu yüzden araştırma ve teknik bilgi Hazırlıkçığın en önemli kurallarından biridir.

Komplo Teorileri ve Apokaliptik Senaryolar


Fotoğraf : Pexels

Kıyamet hazırlıkçıları, Komplo Teorileri ve Apokaliptik Senaryolar

Komplo teorisi, bir olayın veya durumun, diğer açıklamalar daha olanaklı iken genellikle farklı politik güdülere sahip, kötücül ve güçlü grupların komplolarına başvurularak açıklanması olarak tanımlanabilir.

Apokaliptik senaryolar ise bilim kurguya dayanan Ütopik konulardır. Bu konular bazı olağan konulara mantıklı bir şekilde bağlanarak oluşabilecek felaketleri ele almaktadır.

Her konu bir komplo teorisi olabilse de bazı konular biraz daha ön plana çıkarak popüler olabilmektedir. Bu konular arasında ünlü ölümleri, hükûmet aktiviteleri, gizli teknolojiler ve uzaylı yaşama dair sorular konular bulunur. Örneğin Avusturya tahtının veliahdı Arşidük Franz Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip adında bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna'da öldürülmesi, savaşı tetikleyen olay olmuştur. Ünlü birinin öldürülmesi dünya savaşına neden olabiliyorsa bu konu komplo teorisyenlerini ilgilendirmektedir.

Komplo Teorisi Türleri

Komplo teorilerinin içeriğini anlayabilmek için türlerini araştırmak faydalı olacaktır.

Walker'ın 5 Çeşidi:


Jesse Walker ( Reason dergisinin kitap editörü)

Amerika Birleşik Devletleri'nde Reason Foundation tarafından aylık olarak yayınlanan özgürlükçü bir dergi olan ‘’Reaso Dergisi’’in de editörlük yapan Jesse Walker tarafından beş çeşit komplo teorisi şu şekilde tanımlandırılmıştır.

 • Dışarıdaki Düşman
 • İçerideki Düşman
 • Yukarıdaki Düşman
 • Aşağıdaki Düşman
 • İyi Huylu Komplolar

Bu komplo teorisi başlıklarını araştırarak daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Barkun'un 3 Çeşidi:


Dr. Michael Barkun (Amerikalı Siyasi Bilimci)

Amerikalı siyasi bilimci Dr. Michael Barkun komplo teorilerini üçe ayırmıştır.

 • Olaylarla ilgili komplo teorileri
 • Sistemik komplo teorileri
 • Üst komplo teorileri veya Süper komplo teorileri

Kennedy suikasti, 11 Eylül ve AIDS'in yayılmasıyla ilgili ve bunlara benzer konuları ele almıştır.

Rothbard: Sığ ve Derin:

Ekonomist, tarihçi ve siyasal teorist Murray Rothbard "derin" komplo teorileri ile "sığ" komplo teorilerini karşılaştıran bir model öne sürmüştür.

Sığ Teorist: Yaşanan olaya bakarak ‘’Kimin işine yaradı?’’ sorusunu sorar ve olayı gizlice yapan kişinin bu durumdan sorumlu olduğunu savunur.

Derin Teorist: Ön sezileri ile olayları araştırma yöntemini kullanır.

Komplo Teorileri ile ilgili kısaca bunları söyleyebiliriz. Çok uzun bir konu olduğundan bu konuyu farklı bir yazıda ele alabiliriz. Bu konunun hazırlıkçılıkta yeri önemlidir. Aslında hazırlıkçıların geneli komplo teorileri üstünde durmaktadır ve bu konular üzerine araştırmalar yapmaktadır. Fakat körü körüne ve kulaktan duyma yapılan araştırmalar çoğu zaman bilgi kirliliğine yol açmaktadır. O yüzden araştırmalarınızı yaparken size ana başlıklar halinde sunduğumuz bu maddelerden yola çıkabilir ve araştırmalarınızı düzene koyabilirsiniz.

Apokaliptik Senaryolar


Fotoğraf : Pexels

Bize en çok heyecan veren ve hazırlıkçılığın temelini oluşturan taşlardan en sağlamı diyebiliriz. Özellikle sinemanın ön plana çıkardığı bu akım hazırlıkçılık da yol rehberi olmuştur. Filmlerde bize gösterilen ütopik dünyaların nasıl oluşabileceğini ve bu yaşanan olaylar karşısında nasıl hayatta kalınacağını göstermektedir. Çok fantezi konular gibi gözükse de bu konuların çıkış noktası bir mantığa dayandırılmaktadır.

Örneğin: bir grip virüsünün mutasyona uğrayarak insanı zombi ye nasıl çevirebileceği ve oluşan bu durum karşısında dünyanın nasıl bir hale geleceği anlatılmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerin de yaşayan hazırlıkçıların büyük bir bölümü böyle bir olasılığa inanmakta ve bu duruma göre hazırlanmaktadır.

Dünyamızı ziyaret etmesi beklenen uzaylılar da bu konuya dâhildir. Ayrıca dünyamızda yaşayan farklı canlıların gezegeni ele geçirme konularından yapay zekânın insanoğlu yok etmesine kadar bir sürü konu kapıda bizi beklemektedir. Apokalips konuların çıkış noktasını Bushcraft Okulu websitesin de DayZ (Post Apocalypse) adlı makalede bulabilirsiniz. Bu düşünce modeli hazırlıkçılara enerji vermektedir diyebiliriz. Günlük yaşamın monotonluğundan çıkıp biraz daha farklı dünyalarda özgürce yaşayarak macera arama isteği Hazırlıkçıların vazgeçilmezi olmuştur.

Apokaliptik Senaryo Türleri:

Bilim kurgunun alt türü de diyebileceğimiz bir konudur ve Hazırlıkçıların en ilgi duyduğu konular şu şekilde sıralanabilir.

 • Doğal Afetler

Apokaliptik Kurguda doğal felaketlerin boyutu biraz daha geneli kapsar. Kıtaların ayrılması, volkanların aktif olması, iklim değişikliği (KÜRESEL ISINMA), fırtınalar, dünya yörüngesinin eğilmesi, depremler ve buna benzer oluşan afetlerin çapı ve yıkımı yaşananlara göre daha büyüktür. Oluşacak bu tür felaketlerin sonrasında hayatta kalmak için yapılan hazırlıklar en popüler olanıdır.

 • Savaşlar

Apokaliptik kurguda oluşan savaşlar gerçekte yaşanan savaş senaryoları ile aynı düşünceye sahip. Savaş konusunun bu Distopya evrende farklı tarafları da olabiliyor. Genellikle tek bir güç tarafından yöneltilen işgalcilerin olduğuna inanılan modelde insanların köleleştirilmesi ve tek dünya düzeni formülü ele alınmaktadır. Böyle bir dünyada hayatta kalmak için sığınaklar yaparak gizli yaşam süren insanların sayısı hatırı sayılır şekilde fazladır.

 • Virüsler

Hazırlıkçıların çoğunluğunu oluşturan bir türdür. Virüsler ve virüslerin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalarda sağlık bilgileri ve teknik bilgiler önemli rol oynamaktadır. Stokçuluk ve sığınak yapımları özenle yapılmaktadır. Sığınakların bu tip virüslere karşı izole olması ve yalıtımının iyi sağlanmış olması gerekmektedir. Genellikle yeraltına yapılan bu sığınaklar, virüs ve benzeri kimyasal saldırılardan korunmak için yıllarca yaşam olanağı sunmaktadır.

Virüslerin kontrol edilememesi, mutasyon ve sonucunda ortaya çıkacak durumlar oldukça fazladır. Apokaliptik kurguda en popüler konu olan ‘’zombi virüsü’’ de bu türe aittir. Zombilere dönüşen canlıların yaşadığı bir dünyada hayatta kalmak için yapılan hazırlıklar aslında genel bir hazırlıktır. Bu konun ciddiyetini farklı algılayan ve buna göre hazırlananların birçok duruma karşı dayanıklı planları vardır.

 • Dünya Dışı Tehditler

Dünyamıza çarpması beklenen kanatlı gezegen Marduk’tan, asteroitlere kadar uzun bir liste var elimizde. Ayrıca bize çarpacak bu nesnelerden fazlası da var. Dünya dışı varlıklar yani uzaylılar…

Dünyamızı ziyaret ettiği söylenen birçok tür varlık olduğu söylenmekte ve bu ziyaretlerin bir kısmının masumane olmadığı rivayet edilmekte. Böyle bir durum karşısında Hazırlıkların nasıl olması gerektiği ile ilgili çokta kafa patlatmaya gerek yok. Sonuçta karşınızda size tehdit oluşturan bu varlıkları daha önce görmediniz ve teknolojileri ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Ancak araştırmalar doğrultusunda Teoriler üzerinden bu hazırlıkları sürdüren insanlar da konuyu gayet ciddiye almakta.

 • Teknoloji

Bu konuya girdiğimizde bununla ilgili ilk söylenecek şey tabi ki ‘’Yapay Zeka’’ olacaktır. Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.

Bilim kurgunun kült eserleri arasında yerini alan ‘’Terminatör’’ filmini bilirsiniz. İşte böyle bir evren için hazırlanan ve bunla ilgili çalışmalar yapan insanlar, yapay zekânın oluşturacağı tehditleri ön görerek kendilerini bu duruma hazırlamaktadır.

Ayrıca yapay zeka dışında ‘’Siber saldırılar’’, ‘’Elektrik Kesintileri’’ gibi konularda bu türde ilgi görmektedir.

Psikoloji

Hazırlıkçılara genellikle uçuk fikirli olarak bakılır. Gerçek dünyanın gerçek sorunlarından uzak fanteziler dünyasında yaşayıp ve bu durumu ciddiye alan insanların psikolojik sıkıntıları var mı? Bu konuyu incelerken tarafsız olmak ve konuyu iyi anlamak gerekiyor. Öncelikle ‘’Her şeyin fazlası zarardır’’ cümlesinden yola çıkarak hazırlık konusunu da bu boyutta incelemekte fayda var.

Hayatta Kalma Düşüncesi

Hayatta kalma güdüsü hepimizde bulunan en ilkel içgüdüdür. Beyin ani ve tehlikeli durumlarda refleks olarak devreye girer, kendini korumak için hızlı bir şekilde düşünerek tercihleri yapacak şekilde çalışmaktadır. Tabi bu oluşum zaman içinde evrimleşerek bizi doğada yaşayan diğer canlılardan daha üstün varlıklar olmamızı sağlamıştır. Yani hayatta kalmak aslında doğamızda olan bir şeydir. Bunu farklı duygularla yaşamakta saçmalık değildir. Tabi genel işlediğimiz hazırlıkçılık konusunu saplantı haline getirerek hayatın rutin işleyişinden çıkarak farklı bir hayat anlayışına bürünen insanların durumu biraz daha farklıdır. Yani bu durum psikolojik durumlar barındırabilir.

Baskı Altında Alınan Kararlar

İlginç olan durumlardan biride, intihar eylemlerine bakıldığında bu durumun depresyona bağlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu eylemde beyin kendini, tüm güdülerden ve sevdiği ona hayata tutunmasını sağlayan birçok duygudan soyutlamıştır. Bu durum nedenlere bağlıdır ve uzmanlar tarafından tedavi edilmelidir. Şimdi birden neden intihar konusuna girdik derseniz, depresyon oluşturan nedenler konumuzla alakalı olduğu için diyebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz konunun içinde bolca bulunan stres insanı depresyona sürükleyebilir. Bu yüzden de böyle bir ortamda bu eylem sıkça gözlemlenebilir. Bahsettiğimiz ani durumlar ve yaşanacak olumsuz senaryoların ortasında kaldığınız da ilk kural sakin olmak ve mantıklı düşünmektir. Korkulardan arınmak çok önemlidir. Korku bir virüs gibi sizi içten yer ve size hatalar yaptırır.

Bir yandan da yaşanan her travma, stres yaratan bir durum, değişen koşullar, aynı zamanda stresle mücadele yetenek ve kapasitemizi de arttırır. Bundan dolayı stres sürecinin doğala sonuçlarından biri de uyum ve gelişimdir. “Her şerde bir hayır vardır”, “Beterin beteri vardır”  sözü de buna örnek verilebilir.

Dünya Genelinde Bakış Açısı

Dünya genelinde yapılan hazırlıklara baktığımızda bu işi ciddiye alan ve bu anlamda ciddi yatırımlar yapan ilk ülkenin Amerika Birleşik Devletler olduğunu görürsünüz. Yaşam standartları gereği bu tip hazırlıklara fazlasıyla özen gösteren ve ciddiye alan bir tutumları var. Ayrıca Apokaliptik konuların gündelik yaşamın içine girmiş olması ve hızlı bir şekilde yayılması da Hazırlıkçılığın artmasına sebep olduğu düşünülmekte. Ayrıca ülkenin siyasi ve politik durumunun da bu artışta etkisi büyüktür. Kullanılan en önemli pazarlama yöntemi de sinema sektörüdür. Dizi, film, oyunlarla insanlara sürekli bir felaket senaryosu sunulmaktadır.

Bir de ‘’Subliminal’’ mesaj konusu var. Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Bu yöntem genelde reklam sektöründe kullanılsa da sinemanın da sıkça kullandığı bir yöntemdir. İnsanın bilinç altına verilen bu kodlama psikolojik olarak bazı durumların yaşanması ve hissedilmesine olanak sunar. İşte Ülkemiz dışında insanların psikolojik olarak yönlendirildikleri durumlar bunlardır.

Bunun neticesinde de bu tür konulara olan ilgi o denli artmış durumdadır. Ayrıca bahsettiğimiz yaşam standartları sayesinde de kurguladıkları düzene sahip olabilmektedirler. Marketten bile temin edebildikleri silah ve mühimmatı saklayacakları sığınakları ya da garajları olan bu insanlar için hazırlık yapmak çokta zor değil. Kimisi bu işi gerçekten ciddiye alarak tüm yaşantısını bu şekilde idame ettirirken bir kısmı da bunu bir hobi olarak görmektedir. Yaptıkları hazırlıkları boyutuna bakılırsa bu işe cidden inanıyorlar gibi duruyor.

Ülkemizde Bakış Açısı

Ülkemizde hazırlıkçılık onlara kıyasla biraz daha farklı işliyor. Bizde genellikle teoriler ve olası senaryolar karşısında genel bir tutum sergileniyor. Bu da genellikle ‘’Silahın varsa hayatta kalırsın’’ oluyor. Bu son derece yanlış bir tutumdur. Genel anlamda yapılmış yüzeysel araştırmalar ve sinema sektörünün sunduğu bilgi ile hareket eden hazırlıkçı mantığı baskın bir hal almıştır.

Hazırlıkçılık bilgi, eğitim, araştırma gerektirmektedir demiştik. Silahlanarak yapılan hazırlıkçılık bahsettiğimiz senaryolar karşısında kesinlikle yetersiz olacaktır.

Aslında Herkes Hazırlıkçı Oldu

Bu konuya saçma diyen insanlar bile artık hazırlıkçı sayılabilir. Evet yanlış duymadınız! Günümüzde dünya genelinin neredeyse tamamı tam olarak olmasa da yüksek oranda hazırlıkçı sayılır.

Nasıl mı?


Fotoğraf : Pexels

Pandemi sürecinde hükümetlerin aldığı kararlar doğrultusunda kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalarla birlikte eski yaşam tarzımızın değiştiğini hepimiz gördük. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları ve buna benzer birçok yasak bizi belli oranda kısıtlamıştır. Bu beklenmedik bir durumdu ve kimse böyle günler yaşayacağımızı düşünmemişti. Ama bu durumun içine bir şekilde yol aldık.

Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile evlerimize kapandık ve içinde bulunduğumuz bu durumla ilgili çözümler üretmeye başladık. İlk ürettiğimiz çözümlerden biri hafta sonu bize yetecek kadar gıda stoklamak oldu. Bu süreçte evde yapılan hamur işleri gündeme oturdu ve insanların kapalı kaldıkları ortamlarda yaptıklarını sosyal medya aracılığı ile hepimiz gördük. İlerleyen dönemlerde de yeni düzene uyum sağlamak için hazırlanmaya başladık. Evde ihtiyacımız olan şeyleri bulundurmaya gayret ederken bir yandan da sıkıcı bu süreci eğlenceli hale getirmeye çalıştık.

İşte beklenmeyen ve ani bir şekilde gelişen pandemi süreci dünya genelinde bu şekilde herkesi hazırlıkçı yapmış oldu. Buradan da hazırlıkçı olmak için nereden başlamamız konusu ile ilgili çoğumuzun genel fikri de oluşmuş oldu.

Hazırlıkçı Olmak İçin Gerekenler

Hazırlıkçı olmak için önce makalede bahsettiğimiz konularla ilgili bir fikrinizin olması gerekiyor. Yani elimizde olabilesi bir ani durumun bulunması gerekiyor. Bu konuyu da maddeler halinde işleyecek olursak şunları diyebiliriz.

Sebep

Doğal ve İnsan Kaynaklı Etkenler ve Komplo Teorileri, Apokaliptik Senaryolar hakkında bilginiz olması gerekiyor. Yani hazır olacağınız durumu belirlemeniz gerekiyor. En azından kendinize ait bir senaryo oluşturmalısınız.

Örneğin: Deprem anında yapmam gerekenler gibi…

Plan

Hazır olacağınız durumun karşısında iyi bir plana ihtiyacınız olacaktır. İlgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan planlar bu süreçte sizi daha etkili kılacaktır. Planınız mutlaka yazılı olmalıdır. Kâğıda yazdığınız planınız su geçirmez bir dosya içerisinde saklanmalıdır. Plan başlangıçtan sizi emniyette tutacak duruma kadar mümkün olduğunca detaylı olmalıdır. Plan içerisinde haritalar, eskizler, çizelgeler, Check list gibi evrakları da içinde barındırmalıdır.

Hazırladığınız planın mutlaka çalışmalarını yapın. Tekrar edilmiş eğitim akılda kalır eksikleri görmenize olanak sağlar.

Eğitim

Birçok konuda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Kendinizi eğiteceğiniz limit bellidir. Bu yüzden mümkünse araştırdığınız ve ilgi duyduğunuz konularda profesyonellerden eğitim almanızda fayda var. Örneğin: Harita ve pusula eğitimi, telsiz eğitimi, taktik eğitimler, doğa eğitimleri, elektrik - elektronik, el beceri eğitimleri gibi işinize yarayacak farklı sektörlerden birçok bilgi size lazım olacaktır.

Erzak / Ekipman

Hazırlıkçılığın olmazsa olmazı ekipmandır. Belirlenen senaryoya göre alınan ekipman ve erzaklar önemlidir. Çünkü oluşan durum karşısında kullanılacak ekipman sizin o an ihtiyaç duyduğunuz şeyler olacaktır. En tipik ekipmanlardan biri ‘’Hazırlıkçı Çantası’’ dır. Bunu ayrı bir başlık olarak inceleyeceğiz.

Sığınak / Barınak

Sığınaklar hazırlıkçıların karargâhlarıdır. Her şeyi biriktirdikleri ve planlarını yaptıkları yerdir. Eğer sığınak yoksa o zaman barınak vardır ve genellikle geçici olarak kullanılan alanlardır.

 Hazırlıkçı Çantası


Tactical Pack

Hazırlıkçı çantası, sizin düştüğünüz felaket senaryosu içinde ihtiyaçlarınızın olduğu ve taşınabilir çantalara verilen isimdir.

Özellikleri:

 • En az 30 lt olmalıdır.
 • Sırt Askısı, bel bağlantısı, göğüs bağlantısı bulunmalıdır.
 • Dış yüzeyde pack (Paket) takmak için perlonlar olmalıdır.
 • Yüzeyi su geçirmez olmalıdır.
 • Fermuarları kaliteli olmalıdır.
 • Fermuarlar su geçirmez olmalıdır.
 • İç haznelerinde cepler olmalıdır.
 • Astarı dayanıklı olmalıdır.
 • Perlonları sağlam olmalıdır.

İçindekiler

 • Telsiz
 • Pusula
 • Harita
 • Bıçak / Çakı / Balta (Kesici aletler karbon çeliği tercih edilmeli)
 • İlk Yardım Kiti (Kullandığınız ilaçlarda olmalı)
 • Kafa Feneri
 • Düdük
 • İp / Paracord
 • Matara (Alüminyum)
 • Buff / Bandana
 • Kap (Su kaynatmak ve yemek pişirmek için)
 • Tarp
 • Uzay Battaniyesi
 • Ateş Başlatıcı
 • Gözlük
 • Survival Kit
 • Mühimmat / Silah
 • Maske / Gaz Maskesi ve Ekipmanları

Çanta içeriğini okuduğunuzda bunlar bize yetmez ki demeyin. Unutmayın, bu çanta ile uzun süre yürümek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı hareket ederek aksiyon yaşayabilirsiniz. Birde sıkça sorulan sorulardan birine de burada cevap verelim.

 • Eğer böyle bir duruma hazırlıksız yakalanırsak ne yapmalıyız? Sonuç olarak gezerken sürekli yanımızda çanta ile mi dolaşçaz?

Tabi ki de yanınızda sürekli çanta ile gezmeyeceksiniz. Zaten içine düşeceğiniz durum size sinyallerini verecektir. Bunun için farkındalıkla yaşamak yeterli olacaktır. Deprem durumu biraz daha farklı olarak ani yakalanma senaryolarında çantanızı yattığınız yerin yakınına koymanız gerekmektedir.

Kıyafet


Hazırlıkçıların çoğu Tactical kıyafetler tercih etmektedir. Göze batmayan sizi hava şartlarından koruyacak kumaştan imal edilmiş olmasına özen gösterin. Hava alabilen ve çabuk kuruyan özelliklere sahip olması size avantaj sağlayacaktır. Şapka, eldiven, gözlük, buff, bandana, dizlik, dirseklik gibi aksesuarların olması da faydanıza olacaktır. Kış şartlarında içlik, yağmurluk gibi kıyafetlerde sizi iklimden koruyabilir.

Silahlar


Silah konusu en çok tartışılan konulardan biridir. Yurtdışında ve Ülkemizde bu konu ile ilgili çalışma yapan uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda size kısa bilgiler vermek istiyoruz. Öncelikle Silahlanmak doğru gözükmese de yasal bir durumdur ve kendinizi savunmak için bulunduracağınız silahı da kullanmak için mutlaka eğitim almalısınız. Bu konu ile ilgili kanunları mutlaka araştırıp okuyunuz.

Silah taşımadan, kullanıma kadar teknik bilgi gerektiren bir durum olduğunu asla unutmayın!

Şimdi kısaca silah konusuna girelim. Tekrar ediyorum burada teknik değil mantık doğrultusunda bilgi verilmektedir. O yüzden silah markası modeli gibi sorularınızın cevabını başka yerlerde aramak zorundasınız.

Tabancalar

Bu tür durumlarda taşınmasından dolayı tercih edilen ekipman olarak tanımlanabilir. Ancak ani bir durumda kullanımı bilgi ve deneyim gerektirmektedir. 25m de bir hedefe hareket halinde atış yapabilmek zor olacaktır. Ayrıca mühimmat konusu da önemlidir. Kullandığınız silahın mermilerini kolaylıkla her yerde bulamayabilirsiniz.

Tüfekler

Yivli ve yivsiz olarak iki şekilde sınıflandırılan tüfekler daha uzak mesafelerde kullanılsa da yakın mesafe için tasarlanmış tüfeklerde mevcuttur. Bu konuda iyi bilgi sahibi olmak gerekir ki bu konuyla ilgili doğru bilenen çok yanlış vardır. Bildiğimiz gibi yivli ve yivsiz olarak av tüfeklerinin özelliklerini temelde inceleriz. Bu noktada av tüfeklerinin kalibreleri de bu özelliği ayrıntılanırız diyebiliriz.

Yivsiz Av Tüfeklerinde Kalibre (Çap-Numara)

Yivsiz tüfeklerde kalibre tabiri fazla kullanılmaz. Bunun yerine daha çok “numara” ya da “çap” gibi terimler kullanılır. Örneğin 12 kalibre çapında yivsiz bir av tüfeği demek; tahmini olarak 453,6 gr. saf kurşunun 12 ´ye eşit hacme bölünmesiyle elde edilen küre şeklindeki bilyelerden bir tanesinin çapının karşılığı, o silahın namlusunun iç çapına eşittir.

Yivli Av Silahlarında Kalibre (Çap)

Yivli silahlarda çap, namlunun iç genişliğinin adıdır. Karşılıklı setler arasındaki mesafenin inç ya da mm. cinsinden ifade şeklidir. Yivli silahlarda kalibre sadece namlu iç çapı ya da mermi çekirdeğinin çapını belirtmede kullanılır. Kalibre; kovan boyu veya fişek yatağı uzunluğu hakkında hiçbir bilgi vermez.

Postapokaliptik bir senaryoda tercih edilen fişek genelde Şevrotin (Buckshot) tercih edilmektedir. Türkiye'de yürürlükte olan yönetmelik gereği av tüfeklerinde katlanabilir kabzenin sivil kullanımı yasaktır. Domdom veya Dokuzlu; yani "00" saçmayla yapılmış fişek. Dikkat edildiğinde fişeğin içinde dokuz adet saçma seçilebilmektedir. Fişeğin içindeki saçmaların büyük seçilerek yapılan fişeğe denir.

Ateşsiz Silahlar

Silah sahibi olsanız da olmasanız da işinize yarayacak en önemli araçlardır diyebiliriz. Bunları şu ya da bu olarak söylememiz gereksiz olacaktır. Saldırı ya da savunmada kullanılan kesici, delici veya bereleyici aletlerdir.

 • Sopa /Beysbol Sopası
 • Balta
 • Bıçak / Kasatura / Hançer / Kama /Süngü
 • Pala
 • Kılıç
 • Topuz
 • Mızrak
 • Yay ve Ok
 • Tatar Yayı (Crossbow)
 • Muşta

Bu listede olan tüm aletler savunma amaçlı işinize yarayabilir. Ayrıca tornavida, çekiç, balyoz vb. aletleri de kendinizi savunmak için kullanabilirsiniz.

Sığınak / Barınak


Sığınak başlı başına ciddi bir konudur. Bununla ilgili yazımızı sitemizde bulabilirsiniz. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. Ancak sabit bir şekilde hazırlık yapanların sığınaklarla ilgili ciddi bir araştırma yaptıktan sonra bu işe kalkışmalarını tavsiye ederiz.

Sığınaklar; Kullanacaklara ve Kullanım Amacına Göre Sığınaklar olmak üzere iki grupta toplanırlar:

Kullanacaklara Göre Sığınaklar

Özel Sığınaklar:

Evlerde, kamu ve özel iş yerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.

Genel Sığınaklar:

Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.

Kullanım Amacına Göre Sığınaklar

Basınç Sığınakları:

Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.

Serpinti sığınakları:

Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da korunma sağlarlar.

Bu konu ile ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Barınaklar genellikle geçici konaklama olarak düşünülen yerlere verilen isimdir. Sizi her türlü dış etkenden koruyan yerlere verilen genel isimdir. Barınaklarda olması gerekenler sizi iklimden, tehditlerden korumasıdır.

Yiyecek ve İçecekler


Uzmanlar, günlük kalori tüketimi kişiden kişiye günlük hareket durumuna göre değişebileceğine dikkat çekiyorlar. Yetişkin bir insan günde sporsuz ortalama olarak 2000-2500 kalori yakar. Bu durum; metabolizma hızınıza, kiloya, günlük çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Stoklamaya Uygun Gıdalar

 • Konserveler

Konserve ürünlerin ve kuru gıdaların raf ömrü oldukça uzundur. Her ikisini de buzdolabına ihtiyaç duymadan, oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

Kuru ve konserve fasulye, yüksek besin değeriyle stoklamaya uygun gıdalar arasında yer alıyor. En önemli lif kaynaklarından biri olan fasulye, aynı zamanda bitki bazlı protein, magnezyum, B vitaminleri, manganez, demir, fosfor, çinko ve bakır kaynağıdır.

Konserve fasulyeyi 2-5 yıl; kuru fasulyeyi (ambalajlı olarak) 10 yıldan daha uzun süre saklayabilirsiniz.

 • Fıstık ve Fındık Ezmeleri

Çoğumuzun severek tükettiği fıstık ve fındık ezmeleri, aynı zamanda besleyicidir. Sağlıklı yağlar, vitaminler, protein ve mineraller açısından zengin gıdalardır.

Koruyucu içeren fıstık ve fındık ezmelerini oda sıcaklığında 9 aya; doğal olanları ise 3 aya kadar saklayabilirsiniz.

 • Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler

Taze sebze ve meyvelerin raf ömrü oldukça kısa olsa da, kurutulduklarında ve uygun koşullarda saklandıklarında bozulmazlar. Kurutulmuş meyve ve sebzeleri vakumlu paketler içinde, oda sıcaklığında 1 yıla kadar güvenle saklayabilirsiniz.

 • Konserve Balık ve Kümes Hayvanları

Hem oda sıcaklığında hem de buzdolabında saklayabileceğiniz konserve balıkları ve kümes hayvanlarını, 5 yıla kadar güvenle saklayabilirsiniz.

 • Kuruyemişler

Hava almayan, vakumlu paketler içinde, neredeyse tüm kuruyemiş türleri 4-6 ay arasında saklanabilir. Özellikle sert kabuklu yemişler, daha dayanıklı olacaktır.

 • Tahıllar

Yulaf, pirinç, arpa, buğday ve mısır taneleri gibi tahıllar, uzun süre saklamak için en uygun seçimlerdir.

 • Kurutulmuş Etler

İnsanlar yüzyıllarca, bugün de uyguladığımız kurutma yöntemiyle eti saklamayı başardılar. Yalnızca sığır eti değil, somon gibi çeşitli balıklar ve kümes hayvanları da kurutularak 1 yıla kadar saklanabilir.

 • Bal

İçerisinde çok az miktarda su ve şeker bulunan bal, yıllar boyu güvenle stoklanabilir gıdalardan biri.

 • Kuru Baklagiller

Fasülyenin yanı sıra nohut, mercimek ve börülce gibi diğer baklagiller de uzun raf ömürleriyle stoklamaya uygun gıdalar arasında yüksek besin değerleriyle önemli bir yere sahiptir.

 • Bitter Çikolata

İçerisine süt eklenmeyen bitter çikolata, oda sıcaklığında iki yıldan uzun süre saklanabilir.

Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak 2500 ml kadardır. Ancak bu miktar, sadece su olarak tüketilmesi gereken ihtiyacı oluşturmaktadır.  Ayrıca su tüketimi ve kullanımı da çok önemlidir. Eğer yakınlarınızda su kaynağınız yok ise kişi sayısına göre hesap yapılarak kullanılacak su miktarı bulunmalıdır.

Tavsiyeler


Gördüğünüz gibi kısaca bahsettiğimiz hazırlıkçılık konusu görüldüğü kadar zor olmasa da çok kapsamlı bir iştir. Üstüne basarak sürekli söylediğimiz şey kendinizi eğitip bilgilendirmenizdir. Çünkü hazırlandığınız şey her ne ise orada size bilgi çok lazım olacak. Elektriğin olmadığı bir ortamda Google amcaya soramayacağınız birçok sorunun cevabını biliyor olmanız gerekmekte. Bu yüzden dersinize iyi çalışmanız gerekiyor.

Filmlerden etkilenerek kalkıştığınız bu yolda hüsrana uğramanız kaçınılmaz olacaktır. O yüzden daha bilinçli ve sabırlı olmalısınız. Aynı zamanda soğukkanlılığınızı elden bırakmadan doğru kararlar vermek için sakin olmalısınız.

Bir yazımızın daha sonuna geldik. Anlattığımız konular iç karartıcı olsa da hazırlık dediğimiz şeyin sadece zombiler için olmadığını umarım aktarabilmişizdir. Depremler ve buna benzer felaketler için yaptığınız hazırlıklar sadece sizin için değil sevdiğiniz biri içinde lazım olabilir.

Güzel ve mutlu günler dileklerimizle kendinize iyi bakın…

Önerilen Youtube Kanalları:


Yorumlar