Kamuflaj Hazırlıkçılık Serisi – Genel Hazırlıkçı Konuşmaları – Bushcraft Okulu Forumları Kamuflaj Hazırlıkçılık Serisi – Genel Hazırlıkçı Konuşmaları – Bushcraft Okulu Forumları

Forum

Paylaş:
Bildirimler
Tümünü temizle

Kamuflaj Hazırlıkçılık Serisi


Prolet35
(@prolet35)
Seçkin Üye
Katılım : 1 sene önce
Gönderiler: 21
Topic starter  

Hazırlıkçılık Serisi – Kamuflaj
PART I
Av ve avcı, ölüm ile yaşam arasında ki mücadele, varoluştan günümüze kadar gelmiş ve bu yolculukta
sürekli kendini güncellemiştir. Tabi ki bu güncellemenin tek bir nedeni var:
Hayatta Kalmak
Canlılar kendilerini koruyacak silahlar geliştirirken, bunu en mükemmel şekilde yapmaya çalışmıştır.
Bunun için avcı avına, av da avcıya karşı kendini en iyi şekilde gizlemenin yolunu aramıştır. İlk oluşan
tek hücreli canlıdan günümüze kadar geçen zaman da evrimin en belirgin özelliklerinden biri de uyum
sağlama özelliği olmuştur.
Canlıların hayatta kalmak için yaşadıkları çevreye uyum sağlamaları gerekir. Türünün devamlılığını
sağlamak için de zorunlu olan bu uyum sürecine adaptasyon denir.
Adaptasyon biçimleri ve süreçleri, canlıların yapısına ve yaşadığı bölgeye göre değişkenlik gösterir.
Örneğin timsahlar yaklaşık olarak 200 milyon yıldır herhangi bir değişime uğramamış ve aynı yapıda
kalmıştır. Bununla birlikte iklim şartları ve beslenme koşulları da canlıların adaptasyon süreçlerini
doğrudan etkiler. Çevreye uyum sağlayamayan canlılar ise türün devamlılığını sağlayamaz.
İşte bu bilgi bizim konumuzun neden bu kadar önemli olduğunu anlatıyor sanırım.
Kamuflaj Nedir:
Sözlük anlamı olarak, kamuflaj bir gizlenme, saklanma yöntemidir. Özden gizlenmek, saklanmak
anlamına gelir ve normalde kolaylıkla görünür olan bir organizma veya objenin çevreyle kendini bir
ederek fark edilmesinin zorlaşmasını sağlar. Savaşta ve doğal hayatta düşmandan saklanmak,
düşmanı şaşırtmak için kullanılan bir stratejidir.
Bu konuyla alakalı ilk bakılacak yer tabi ki doğanın ta kendisidir. Canlıların varlıklarını sürdürmek için
geliştirdikleri yöntemler ve taktikler insanoğluna bu konuda en doğru yol gösterici bilgi olmuştur. En
konuya örnek olarak, hayvanın kendisini görünmez veya daha zor görünür (kriptik) kılması veya bir
başka cisme benzeyerek saklanması yöntemini uygulayan Bukalemunu gösterebiliriz.
Peki, bukalemunlar bu yeşil rengi turuncuya ve kırmızıya nasıl çevirir? Önceden renk değişiminin,
renkli hücrelerdeki ayrışan pigmentlerle sağlandığı sanılıyordu. Ama bilim insanları, değişen şeyin
aslında alt taraftaki kristaller olduğunu buldular. Bukalemunlar kristaller arasındaki mesafeyi
arttırarak hangi rengin seçilerek yansıtılacağını değiştirebilirler. Kristaller arasındaki daha büyük
boşluklar daha uzun dalga boylarını yansıtmada daha iyidir. Yani aralık arttıkça renk maviden yeşile,
sarıya, turuncuya ve kırmızıya doğru değişir. Böylece en bilindik kamuflaj uzmanı olarak listenin
başında ki yerini alıyor.
Çevre koşullarına uyum sağlayan canlılara ''Adaptif'' denir. Adaptif olamayan canlıların bazıları farklı
bölgelere göç eder. Günümüze kadar binlerce hayvan ve bitki türü çeşitli değişimlere uğrayarak
adaptasyon sürecini tamamlamıştır. Bazı canlılarda ise bu süreç devam etmektedir.
Adaptasyon konusuna gösterilecek ilginç bir bilgi de kutup ayısıdır. Kutup ayılarının tüylerinin renginin
aslında siyah siyah olduğunu biliyor musunuz?
Zaman içerisinde tüylerinin yapısı değişmiştir ve bu tüyler güneşten gelen ışığı yansıtarak beyazmış
gibi görünmesini sağlamaktadır. Kutup ayılarının beyaz görünmesi, bu hayvanların çok daha kolay
kamufle olmalarını ve avlanmalarını sağlamaktadır.
Adaptasyon sadece hayvanlarda değil birçok bitki türünde gözlemlenir. Örneğin kaktüslerin yaprakları
suyu daha uzun süre depolamak için diken şeklini alır. Diken şeklindeki yapraklar, kaktüslerin diğer
canlı türlerine karşı korunmasını da sağlar.
Gördüğünüz gibi adaptasyon bizim konumuz olan kamuflajın temelini oluşturmaktadır.
Peki, neden adaptasyondan bahsediyoruz?
Çünkü sadece rengimizi ve şeklimizi değiştirerek saklanamayız. Bulunduğumuz bölgeyi iyi tanımamız
ve o bölgede iyi bir strateji oluşturmamız için oraya adaptasyon sağlamamız gerektiğini bilmeliyiz.
Tabi ki size evrim geçirip renk değiştirme özelliği kazanın demiyoruz.
İnsanın doğaya adapte olması doğal yaşamın süreçlerine müdahale etmemesi, bu süreçlere uygun bir
yaşantı kurması anlamına gelmektedir.
İnsanın doğaya adapte olması durumuna örnek verecek olursak, Her bölgenin iklimi farklı geçer.
İnsanlar da bu duruma ayak uydurmak zorundadır. Doğu kesimlerde yaşayan insanlar kara, soğuğa ve
zorlu iklim şartlarına ayak uydurmuşlardır. Buna uygun kıyafetler giyinirler, ürünler yetiştirirler ve
işlerini yaparlar ve böylece yaşamlarını sürdürebilirler. Tabi ki bu adaptasyon süreci zaman
istemektedir. Ancak bizim bahsettiğimiz adaptasyon süreci konumuzun temeli olan kamuflajın
uygulanması ve alana bağlı şartların durumuyla alakalıdır.
Bölgede esen rüzgarlar, sıcaklık faktörü, bitki örtüsü, toprak yapısı gibi etkenlere uyum sağlamak
kamuflajın en önemli temel kurallarıdır. Yani sadece üstünüze giydiğiniz kıyafetle kamuflaj da başarılı
olamazsınız.
Bu örnekle adaptasyonu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi de insanoğlunun kamuflaj yöntemini nasıl
keşfettiği ve nasıl geliştirdiği konusuna bir göz atalım.
Kamuflaj Tarihi:
Eski çağlara bakıldığında o dönem ki insanlar kamuflajı avlanmak için kullanmaktaydılar. Doğaya
uyum sağlayarak av hayvanlarını yakalamak için bitkilerden ve hayvan postlarından yararlandıkları
bilinmektedir.
Kamuflaj kelimesi tarihte bilinen ilk kez c (1931) : Petrol vapuru kamuflâj yapmıştı. Eserin de yer
almıştır. Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha
öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.
Ek bilgi olarak: Fransızca sözcük hırsız argosundan genel dile geçmiştir. Nihai kökeni belirsizdir.
18. yüzyıla kadar kullanılmayan bu strateji, teknolojik silahların ilerlemesi ile cazip hale gelmiştir. Eski
dönemlerde düzenli orduların elbiseleri rengârenk ve her grubun rengi farklıydı. Bu, cephede düşman
ve dostun anlaşılması için önemli bir unsurdu. Ne var ki, Sanayi Devrimi ile gelişen teknoloji ve silah
endüstrisindeki ilerlemeler sonucu, gizlenmenin önemi ortaya çıkmıştır.
Gelin şimdi hızlıca tarihte kamuflajın nasıl ve kimler tarafından geliştirildiğine bir göz atalım:
Kamuflajı incelemek için tarihte biraz daha geriye gidersek, Askeri kamuflajın geliştiği ilk zamanlar
1700’lerin sonlarında Amerika devriminde Kızılderililerden öğrendikleri tecrübeleri İngiliz askerlerine
karşı kullanmaları kamuflaj taktiklerini de sistematikleştiklerini görürüz.
Modern taktiklerin atası olarak sayılan bu dönemden sonra 1846 yılına gelindiğinde, eskiden
giydikleri parlak kırmızı üniformaları çıkararak, haki ve kum rengi askeri kıyafetlerini giyen İngiliz
askerleri, Afganistan’da kendilerini gizlemeyi başarmışlardır.
Kamuflajın en yaygın olduğu ve geliştirildiği dönem ise 1. Dünya Savaşı olmuştur. Hava saldırıları
alanının genişlemesi ile büyük mevzileri gizlemek zorunda kalan taraflar, farklı çözümler aramaya
başlamıştır. Fransızlar batı cephesinde birçok ressamı görevlendirerek, taktik malzemelerin
boyanması emrini vermişlerdir. İngilizler ise 1916 yılında bir subayın imkanları ile yine ressamlardan
yararlanarak kendi kamuflaj sistemlerini geliştirmişlerdir.
Yine bir ressam olan Franz Marc ile anlaşan Alman ordusu, doğal renkler kullanmaktansa yüksek
kontrastlı renk kümeleri kullanarak yeni bir teknik geliştirmişlerdi.
2. Dünya savaşına gelindiğinde tarafların tamamı kamufle olabilen doğal tek renk üniformaları ve
yeni geliştirilen kamuflaj renk dizisini kullanmaya başlamışlardı. 1937 yılına gelindiğinde Alman
ordusu meşe yaprak desenini kullanırken, Amerikan ordusu Pasifik cephesinde bezelye desenini (Pea
Pattern) kullanmıştı.
Savaş sonunda raporlara bakıldığında, geliştirilen kamuflaj yöntemleri sabit duran askeri gizlemeyi
başarırken, hareket halinde bulunan askeri tam olarak gizleyememişti. Bu durum görsel bozucu
desenlerin henüz üniforma düzeyinde geliştirilmemiş olmasından kaynaklanıyordu. Bu desen arayışı
50 yıl boyunca devam etti ve 1997 yılına gelindiğinde Kanada ordusu dijital kamuflaj deseni ile ortaya
çıktı. Dijital kamuflajların esas çalışma prensibi, ilk bakışta sadece pikselleştirilmiş kamuflaj
deseninden ibaret görünse de aslında bilgisayar algoritmalarının yarattığı mikropaternlerin üst üste
bindirilerek kullanılmasından oluşmaktaydı.
Diğer yandan bakıldığında kamuflaj alanında ki en büyük gelişmelerden birisi de uzaktan algılama
yöntemleri olmuştur. Teknolojinin ilerlemesi ile görüntüleme cihazlarının daha iyi görüntü
alabilmeleri ve doğada ki doğal renklerin daha iyi taklit edilmeleri ile Multicam benzeri çoklu ortam
desenleri ortaya çıkmıştır.
Günümüzde halen doğadan örnek almak ve ‘’Biyomimikri’’ denilen doğayı taklit etme yöntemleri
kullanılarak daha iyi kamufle desenleri oluşturulmaktadır.
Kamuflaj Teknolojisi ve Günümüz:
Günümüz savaşlarında personel ve bunun yanında vasıta ve cihaz kamuflajı çok önemli bir yer
tutmaktadır. Özellikle Amerika'da askeri araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmalar neticesinde
kamuflaj tekniğinin bir hayli ilerlemiş olduğu bilinmektedir. Bukalemun ve bunun gibi bazı yaratıkların
düşmanına karşı kendini gizlemesi, renk değiştirmesi bugünün teknolojisi ile taklit edilemez bir
durumdur.
Fakat yakın zamanda gölge ve karartılar yok edilip, cisimlerin 3 boyutlu yapıları bozularak yansıtılması
teknoloji ile sağlanmıştır. Araç ve cihazların renklerini, bulundukları zemine uydurma tekniğinde de
baya yol kat edilmiştir.
Askeri araçlar; dünyanın farklı yerlerindeki renk, sıcaklık ve arazi dokusuna uyum sağlayan yeni
kamuflaj teknolojileriyle donatılıyor. Amaç, hayvanlara benzer şekilde, varlıklarını düşmandan
gizlemektir.
Kamuflajın odak noktası askeri uygulamalar olsa da mimarlık gibi bazı alanlarda da kamuflaj teknikleri
kullanılıyor. 2013 yılında Güney Kore hükümeti Tower Infinity’ye inşaat izni verdi. 450 metre
yüksekliğe ulaşacak olan bu gökdelenin bir tarafındaki yüzlerce LED ekran, öbür taraftaki
kameralardan gelen görüntüleri yansıtacak. Yani belli açılardan bakıldığında gökdelenin arkası
görünecek ve gökdelen “görünmez” olacak.
Yine yakın zaman da İsrail Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapan bir şirket, kısa süre önce termal
gizleme sağlayan malzemeden yapılmış yenilikçi kamuflaj Kit 300'ü tanıttı. Polaris Solutions şirketine
göre, bu zamana kadar piyasada Kit 300 gibi bir kamuflaj mevcut değildi. Polaris Solutions'ın kurucu
ortağı ve CEO'su Asaf Picciotto, Amerikan medya ajansı The Media Line'a yaptığı açıklamada,
“Kamuflajımız dünyadaki diğer ordularda gördüklerimize göre çok benzersiz” dedi. Kit 300, hafif
metaller, polimerler ve mikro fiberlerden oluşan özel bir termal görsel gizleme (TVC) malzemesinden
yapıldı. TVC sayesinde askerlerin hem çıplak gözle hem de termal görüntüleme ekipmanı ile görmenin
çok daha zor hale geldiği belirtildi. Tasarlanan kamuflajın çift taraflı olduğu belirtildi. Bir tarafı yoğun
bitki örtüsünde, diğer tarafı ise çölde kamufle olabilmek için tasarlandı. Şirket, müşteri ihtiyaçlarına
ve coğrafi bölgelere göre kamuflaj desenlerini ve renklendirilmesinin özelleştirebileceklerini açıkladı.
Şirket ayrıca, kamuflajın su geçirmediğini, barınağa ve sedyeye dönüşebildiğini, 250 kiloya kadar
ağırlık taşıyabildiğini, hipotermi battaniyesi görevi gördüğünü ve kırılan kemiği hareketsiz şekilde
tutabilecek atel görevi görebildiğini belirtti.
Bir diğer gelişmede Cornell Üniversitesi'nde sağlandı. Ahtapotlar çoğu kişinin sevdiği bir görünüme
sahip olamayabilirler, ancak her geçen gün bilim insanlarını şaşırtmayı başarıyorlar. Aralarında öyle
bir türü var ki, bulunduğu ortamdaki materyaller fark etmeksizin gözden kaybolabiliyor. Çevresel
etmenleri taklit etmek konusunda doğanın en gelişmiş casusu olan ahtapotlardan bu konuda daha
iyisini bulmak zor. Hatta değişim yaşadıkları şey sadece renkleri değil, şekilleri de taklit edebiliyorlar.
Cornell Üniversitesi'nde görevli bilim insanları ve mühendislerden oluşan bir ekip, Massachusetts
Deniz Biyolojisi Laboratuarı'ndan ahtapot uzmanı Roger Hanlon ile birlikte, hayvanların bu şok edici
özelliğini taklit eden teknoloji geliştirdiler.
Yayınlanan ilk raporlara göre ekip, “ahtapotların şekil ve renk değiştiren ciltleri gibi çok karmaşık 3B
olarak form değiştirebilen ince bir zar” tasarladı:
Örneğin: Taşlı bir zemin üzerinde 3 boyutlu yapılan denemelerde zarın taşlı zemine uyum sağlayarak,
zeminden ayırt edilmediği gözlemlenmiştir.
Bu zar sadece saniyeler içerisinde saksı bitkilerini ve taşlı zeminleri taklit edebiliyor. Askeri kamuflaj
giysilerinden akıllı cihazlara kadar birçok kullanım alanı olduğu söyleniyor. Söz konusu teknolojiler
arasında en çok kullanılması beklenilen alan ekranlar. Çünkü materyal, bulunduğu ortamı saniyeler
içerisinde taklit edebiliyor.
Teklonojinin yakın zamanda ilk olarak askeri uygulamalar için denenceği söyleniyor.
Bunlar gibi birçok çalışma kamuflajı kusursuz hale getirmek için devam etmektedir. İlerleyen zamanda
bu iş nereye gelir bilinmez ama gözüken o ki bunun sonu görünmezliğe kadar devam edecek…
Biyomimikri
Kamuflaj teknolojisini anlamamız için birde az önce bahsettiğimiz Biyomimikri denilen doğayı taklit
etme yöntemlerine bakmakta fayda var.
Doğadan İlham Alan Tasarım Stratejisi: “Biyomimikri”…
Tarih boyunca medeniyetler kurup, keşifler yapan insanoğlu; tüm bu süreç boyunca doğayla hep iç içe
olmuştur. Tasarımları ve icatları ile çevresini şekillendiren insanların; doğanın mükemmelliğine
öykünüp, onu taklit etmeye çalıştığını birçok tarihi eserde görebiliriz. Kökeni eski dönemlere uzanan
bu davranış şeklinin bir disiplin olarak ele alınması ise oldukça yenidir. Günümüzde bilim, mühendislik
ve tasarım alanlarında yoğun şekilde karşımıza çıkan bu disiplin, biyomimikri başlığı altında
toplanmıştır.
Biyomimikri (Biyomimetizm) Nedir ve Neyi Amaçlar?
Biyomimikri, “tasarım yaparken ve yenilikçi teknolojiler geliştirirken doğadan ilham almak” olarak
tanımlanabilir. Daha geniş bir perspektiften ele alındığında “çeşitli problemlere çözüm üretmek için
doğayı taklit etmek” şeklinde de açıklanabilir.
Biyomimikriyi temel alan tasarımlarda doğanın, en az kaynak kullanımı ile en iyi sistemi oluşturma
çabası taklit edilir. Günümüzde de Kamuflaj teknolojisinde Biyomimikri’den yararlanılmaktadır.
Kamuflajın Prensipleri:
Kamuflaj faaliyetinde fiziki ve psikolojik prensipler iş görür. Daha çok optik bir hâdise olarak
değerlendirilen kamuflaj da ışık, anahtar rol oynar. Işığın şiddeti, dalga boyu süresi ve geliş açısı,
cisimlerin çizgilerini ve renklerini seçmede müessir bir rol oynar. Işık, düştüğü sathın yapısına göre ya
yansıtılacak ya dağıtılacak veya absorbe edilecektir. Tuğla gibi pürüzlü "satıhlar" ışığın bir kısmını
soğurur, bir kısmını dağıtırlar. Düz satıhlar İse bakış açısına göre karanlık veya parlak görünürler. Bunu
yeni temizlenmiş bir arabanın, cilalanmış kısımları istikametinde yürüyerek tecrübe edebiliriz.
Pek nedir bu kamuflaj prensipleri;
1. Prensip:
Bir cismi kamufle etmek İçin o cismin, üzerine düşen ışığı bulunduğu vasatla aynı derecede
yansıtması, soğurması veya dağıtması gerekir. Eğer cisim ile çevre arasında iyi bir kontrast (zıtlık)
oluşursa, o cisim hemen tanınacaktır. O halde kamuflajda gaye, kontrastları azaltmak veya yok etmek
olacakdır.
2. Prensip
Bir cismi gizlemek istiyorsak; o, karşı tarafa yabancı bir görüntü olarak takdim edilmelidir...
Bunu yapmanın bir yolu bozuk şekiller meydana getirmektir. Bunu hayvanlar rahatsız edici bir
renklendirmeyle başarırlar. Bu en bariz şekilde zebranın siyah çizgi bantlarının fonksiyonunda
görülebilir. Afrika'da insanlara ve hayvanlara uyku hastalığını aşılayan çeçe sineklerinin zebraları
soktuğu hiç görülmemiştir. Zebranın derisi üzerindeki çizgiler, çeçe sineklerine ne oldukları belli
olmayan gri cisimler şeklinde görünürler.
Hava kuvvetleri de bazı savaş uçaklarının üzerinde bozuk renk desenleri yapar. Grinin tonlarında bakış
açısına göre değişen desenlerle, uçağı boyayarak uçağın rotası hakkında düşman pilotlarını
yanıltabilirler. Radar çağında olsak bile hedefin gözle görülmesi önem taşımaktadır. Elbiselerin,
binaların ve vasıtaların üzerlerinde bulunan benekli şekil ve desenler gözü aldatma gayesine
matuftur. İkinci Dünya Savaşında, bu şekildeki (Bozucu metod) çok kullanılmıştır. Bir kamyon veya
bina umumiyetle uzaktan kutu şeklinde tanınır.
Kamyon veya binanın kenarlarını ovalleştirerek çarpık bir görüntü hâsıl edildiğinde, uzak bir
mesafeden bakan herhangi bir kimse binayı ve kamyonu tanımayacak; onu zihninde yabancı bir cisim
olarak tasarlayacakdır. Nitekim Almanlar bu şekilde birçok yerleri düşman saldırısından
korumuşlardır.
3. Prensip
Cismin çevresiyle olan kontrastı arttıkça cisim daha fark edilir hale gelir. Onun için cisimlerin
çevresiyle olan kontrastı azaltılmalıdır. A.B.D.'deki askeri laboratuvarlarda kamuflaj desenleri için 4
renk kullanılır. Koyu gri, bej, siyah ve kahverengi. Son yıllarda yeni askeri vasıtalar 3 renkde
boyanmaya başlanmıştır. Askeri kamuflaj mütehassısları değişik vasatlarda rengini otomatik olarak
değiştirecek bir bukalemun elbisesi yapmayı düşündüler. Ama araştırma yaptıklarında bunun
imkânsız olduğunu gördüler. Zira bukalemun bu renk değiştirme işini hormonlar vasıtasıyla
yapmaktadır.
Kamuflaj konusunu detaylı bir şekilde inceledikten sonra gelelim şimdi herkesin merak ettiği
konulara…
Kamuflaj Çeşitleri:
Kamuflajın da bir çok çeşidi mevcuttur. Bunları şu başlıklar halinde toplayabiliriz.
Biyolojik kamuflaj:
Doğada çok sayıda örneğine rastlamak mümkündür. En bilinen örnek hayvanın kendisini görünmez
veya daha zor görünür (kriptik) kılması veya bir başka cisme benzeyerek saklanmasıdır. Buna örnek
olarak Bukalemunu göstermiştik.
Bir biyoloğun kamuflaj nedir? sorusuna vereceği en basit yanıt: Herhangi bir canlının doğuştan gelen
özellikleri veya çevreden edindikleriyle kendisini avcılarından gizlemesi olacaktır.
Biyolojik Kamuflaj kullanan hayvanlara başlıca örnekler vermek gerekirse:
Pigme Denizatı, Katydid, Devetüyü Renkli Güve, Potoo, Ağaç Kurbağası, Cırlayan Baykuş, Hindiçinili
Uçan Kertenkele ,Taş Dere Pisisi ,Leopar, Yaprak Kuyruklu Geko, Biberli Güve, Sincap, Kayabalığı,
Yapraklı Deniz Ejderi gösterilebilir.
Askeri Kamuflaj:
Askeri denince gizleme akla gelen ilk şeydir. Kamuflajın askeri alanda kullanımı tahmin edildiği gibi
çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bunu konudan kamuflajın tarihi kısmında bahsetmiştik. Yapılan
çalışmaların çoğu da bu konuda gelişmek için yapılmaktadır.
Askeri Kamuflaj Türleri:
Kamuflaj askeri kamuflaj rengi olarak kabul edilir. Ancak, zamanımızda bu tarzın birçok alt türü vardır:
Haki: Geleneksel kamuflaj çeşididir ve en yaygın olarak bilinen desendir.
Kentsel Kamuflaj: Bu, düz köşeli çizgilerinin varlığı ile karakterize edilir. Burada geçerli olan renkler,
mavi, beyaz ve gri. Şehrin sokaklarında fark edilmeden dolaşmak isteyenler için uygundur;
Beyaz Kamuflaj: Kış avcılığı hayranları tarafından seçilir ayrıca karlı bölgelerde askerler tarafından da
sıkça kullanılır.
Sandy: Kum kamuflaj kahverengi ve sarı gibi renkleri vardır. Çöl gibi bitki olmayan alanlarda askerler
tarafından kullanılır. Düz ve çizgili desenleri olduğu gibi farklı desenlerlede kullanılır.
Pixel Kamuflaj: Bilgisayar oyunu sevenler ve dijital dünyanın hayranları için ideal bir kamuflaj deseni.
Klasik Desen: Kıyılmış olarakta adlandırılan bu desen ordular tarafından sıkça kullanılmıştır. Beyaz, gri
ve siyah tonları burada öncelikli olarak kabul edilir. Beyaz, gri ve siyah tonları burada öncelik olarak
kabul edilir. Arazi araçları için icat edilmiştir.
PART II
Şimdide gelelim Postapokaliptik bir dünya da Askeri bilgiler doğrultusunda kamuflajın
uygulanmasına…
Kamuflaj Malzemeleri ve Kamuflaj Yapımı:
Kamuflaj yapımında bulunduğunuz ortama uygun her tür malzemeyi kullanabilirsiniz. En çok tercih
edilen malzemeler arasında boya ve bitkiler gelmektedir. Ortam rengine uygun kıyafet ve
aksesuarların dışında kalan Yüz ve El gibi bölgelerimizi boya ve diğer materyalleri kullanarak
gizleyebiliriz. Ayrıca ortama uygun renkte seçilen kıyafetlerimizin üzerlerini de yine ortama uygun
bitki örtüsü ya da objelerle destekleyebiliriz.
Kuru veya yaş dallardan tutun, plastik parçalarına hatta hayvon postuna kadar her türlü malzemeyi
kullanabilirsiniz. Önemli olan bulunduğunuz ortamın dokusuna uyum sağlamak.
Filmler de genellikle keskin nişancıların kullandığı bir kostüm var mutlaka görmüşünüzdür. Bu
kostüme Ghillie Suit denilmektedir. Ghillie Suit Ormanlık alan, kar ya da kum gibi arka plan
görüntülerini etraftan toplanan metaryellerle uyarlamak için tasarlanmış bir kostümdür. Dayanıklı
kumaş üzerine ağ işlenerek oluşturulmuş kıyafete, dal ve yapraklar asılarak doğaya uyum sağlanması
düşünülmüştür. Bunu sadece ormanlık alan olarak düşünmeyin! Sizde kendiniz bulunduğunuz ortama
göre buna benzer kamuflaj kostümü oluşturabilirsiniz.
Kıyafet haricinde yanınızda taşıdığınız ekipmanları paraşüt ipine benzer sağlam dayanıklı iplerle ağ
örme yöntemi ile de zemin oluşturarak gizleyebilirsiniz. Motorlu veya motorsuz araçlara yapılacak
boya uygulamaları, Arazide yerinizi gizleyecek gizlenme ağları yani Camo Net’ler dekamufle olma da
işinize yarayacak önemli objelerdir.
Sıkça sorulan kamuflaj boya renkleri nelerdir? Sorusuna da hemen bu kısımda cevap verelim:
Bu renklerin en doğru tonu askeriyenin kullandığı RAL Kodlarıdır. Buna göre sizlere bu kodların ne
olduğunu hemen söyleyelim.
Safari Ral Kodları: Ral: 1039 Ral: 1040 Ral: 1019
Haki Yeşil: Ral:6003 Ral:6031
Sizde Google arama motoruna Military Camouflage Colors yazarak bu ve buna benzer renkleri
görebilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken bu renkleri sanayide bir boyacı da kardırmak olacaktır.
Çünkü bu renkleri hazır satan markalar çok azdır.
Renkleri elde ettikten sonra Şablon uygulayarak istediğiniz her hangi bir yüzeyi kamufle edebilirsiniz.
Her yüzey derken bu boyaları yüzünüze yada cildinize uygulamayınız…
Bir başka yöntem ise doğada bulunan materyalleri kullanarak saklanmaktır. Örneğin çamura
bulanmak, toprağa gömülmek bunlara örnek gösterilebilir.
Kişisel Kamuflaj Uygulaması:
Gelin şimdi de Kamuflaj yaparken nelere dikkat etmeliyiz onu görelim…
Yüz: Yüksek noktalar üzerinde koyu renkler ve açık renkler kullanın. Yüz Boyası olarak satılan ürünleri
kullanabilirsiniz. Tek renk veya 5 renk olarak satılan bu ürünler ılık sabunlu su ile yüzden kolayca
çıkarılabilir. Ayrıca çamur ve kum yardımızyla da yüzünüzü kamufle edebilirsiniz. Yüzününde
yansımaya neden olan çıkıntılı kısımların boyandığına emin olun. Özellikle gece karanlığında ay ışığı
bu bölgelerde yansıma yaparak yerinizi belli edebilir.
Kulaklar: İç kısımlar ve arka kısımlar 2 renk olmalıdır. Örneğin iç kısma koyu renk uygulandıysa, dış
kısmına açık renk uygulamanız gerekmektedir.
Baş: Baş, boyun, eller ve çene altı. Atkı, yaka kullanın, bitki örtüsü, ağ veya renklendirme yöntemleri
ile bu alanları gizleyebilirsiniz.
Saçlar: Özellikle açık renkli saçı olanlar şapka, bere, bandana ve benzeri şeyleri kullanmalıdır.
Uzuvlar: Açıkta kalan uzuvlarımızı da yine boya ve benzeri malzemelerle gizlemeliyiz. Özellikle ışığı
yansıtan kol ve bacak içlerini gizlememiz gerekmektedir.
Konum ve Hareket:
Kamufle sağlandıktan sonra bunun başarılı olması için gereksiz hareketlerden sakınmalısınız.
Mümkün olduğunca doğal gizlenme malzemeleri tercih etmelisiniz.
Yeşil bir alanda kullandığınız yaprakları düzenli kontrol edin ve solan yaprakları değiştirin.
Eğer bulunduğunuz bölgeden farklı bir bölgeye geçiş yaparsanız, kamuflajınızı değiştirin.
ASLA bitkileri aynı kaynaktan seçmeyin.
Doğadan faydalanacağınız ot, böğürtlen, odun kömürü gibi meta yellerden faydalanın.
Aşırı kamuflaj yapmayın.
Gölgelerden faydalanırken güneşin yön değiştirdiğini unutmayın. Ve kendinizi ona göre
konumlandırın.
Siluet yapmayın.
Saat, gözlük, kalem gibi nesneleri açıkta bırakmayın.
Saat alarmı, cep telefonu, telsiz gibi objelerin ses çıkartmasına izin vermeyin.
Grubunuz üniforma giyiyorsa rütbe ve benzeri nişanları çıkartın.
Yerde yüz üstü pozisyonda gözlem yapmaya çalışın.
Rüzgârı dikkate alın çünkü rüzgar sizin kokunuzu ve sesinizi düşmana iletebilir.
Parfüm ve diğer koku çıkaran şeyleri kullanmayın.
İnsan veya hayvan faaliyeti belirtileri (duman, raylar, yollar, birlikler, araçlar, uçaklar, teller, binalar
vb.). ve seyahat kanıtı bırakmaktan kaçının.
İlerlerken asla iz bırakmayın. Bunu nasıl yapacağınız ile ilgili bilgi edinin.
Yabani hayvanlara dikkat edin.
Gürültü disiplini uygulayın; giysi ve ekipmanı kontrol edin.
Hareket halindeyken ses çıkarabilecek eşyalar için ve bunları emniyete alın.
Kamufle durumunda beklerken, İnsan şeklini veya tanınabilir objeleri ayırın yani başkasından önce siz
başkasını fark edin.
Rota seçimi detaylı planlama ve özel seyahat kanıtlarını kamufle etmek için teknikler uygulayın.
(düzensiz rota/zikzak).
Seyahat kanıtlarını gizlemek için bazı teknikler şunlardır:
Diz seviyesinin üzerindeki bitki örtüsünü rahatsız etmekten kaçının.
Dalları, yaprakları veya çimenleri KIRMAYIN
Bitki örtüsünü ayırmak için bir baston kullanın ve geçtikten sonra olması gerektiği yere geri itin.
Takip edildiğinizi fark ederseniz sahte izler bırakın. Örneğin dalları kırarak toprakta başka yöne
bıraktığınız ayak izi gibi. Eğer tehdit size yakınsa farklı bir yere taş vs. atarak şaşırtma yapın.
Ormanda ilerlerken ayakkabınıza bez sarın bu sesi bir nebze azaltacaktır.
Yumuşak zeminde kaçınılmaz izleri ¾ oranında maskeleyin.
Yağıştan önce ve yağış sırasında hareket etmemeye dikkat edin.
Çöpünüzü ortada bırakmayın. Gömün
Çöpü yanınızda taşımayın koku sizi ele verebilir.
Katı yüzeylerden (kütükler, kayalar vb.) yararlanmak daha az kanıt bırakıyor bunu unutmayın.
Köpekler tarafından takip ediliyorsanız, bakıcıyı yenmeye konsantre olun.
Yaralanmadan kaçının.
Zincir bağlantılarının ve tel çitlerin etrafından dolaşın.
Her şey yolunda giderse düşman faaliyetini belirleyin.
Barınaklar:
Barınak ya da güvenli yaşam alanlarınızda kamuflaj kullanın.
Bulunduğu ortama uyumlu olmasına dikkat edin.
Siluet yaratmamasına dikkat edin. Buna sizde dâhilsiniz.
Düzensiz şekillerle kamufle olun yani simetrik ve göze batan bir barınak inşaa etmeyin.
Küçük ölçüler tercih edin.
Tenha bir konum da olmasına dikkat edin.
En az aranma olasılığı olan yerleri tercih edin.
Mutlaka kaçış yolu olmasına dikkat edin. Kendinizi köşeye sıkıştırmayın.
Civarı gözleyecek bir konum tercih edin.
Kayalıkları kullanabilirsiniz.
Dağ geçitlerinde ve kanyonlarda ani sel baskınlarına karşı dikkatli olun.
Minimum hazırlıkla veya hiç hazırlık yapmadan gizleyin.
Önce yön bulma tehdidini dikkate alın. Barınakta Kuzey ve diğer yönlerin nereler olduğunu
işaretleyin. Ani bir durumda bunu kullanabilirsiniz.
Baş üstü gizlenme sağlayın.
Kötü hava koşullarına göre barınağı sağlam yapın.
Barınak civarına kontrol noktası koyun ve parola belirleyin.
Gördüğünüz gibi kamuflaj üstüne iki üç dal takılıp yapılacak bir şey değil. Bir çok bilgi ve en önemlisi
sabır gerektirmektedir.
Bu işin birde psikolojik kısmı var isterseniz ona da değinelim. Bunun için kamufle olma durumlarına
bir göz atalım.
Sabit bir alanda kamufle olmak:
Bulunduğunuz bölgede yapacağınız göreve bağlı olduğunuz yerde sabit bir gizlenme sağlama durumu
içerisindeyseniz, senaryonuzun şekline göre psikolojiniz farklılık gösterecektir. Bir yandan fark
edilmemek bir yandan kaçma planınızı düşünmek sizi oldukça gerecektir. Bu tür kamufle
yöntemlerinde sabır ve etrafın gözlenmesi oldukça önemlidir. Sizi yakalamak isteyen bir düşmandan
kaçarken yada sizin yakalamanız gereken avı beklerken gösterdiğiniz sabır sizi başarıya götürecektir.
Bu tür kamuflaj yöntemlerinin en dikkat edilmesi gereken tarafı görülmediğinizden emin olmaktır.
Çünkü fark edilme durumunda ilk ihtiyacınız olacak şey kaçma planınızdır.
Takip edilirken:
Postapokaliptik senaryoların neredeyse tamamında bu kamufle yöntemi işe yarayacaktır. Biri ya da
birilerinin sizi takip ettiği durumlarda uygulamanız gereken bu yöntem de dikkat en önemli esastır.
Kondisyon ve doğru kararlar vermek takip mesafesini açmanızda ve sizi takip edenleri aldatmanıza
yarar sağlayacaktır. İlerlerken tüm olası durumları göz önünde bulundurmalı ve görünmemeyi
hedeflemelisiniz.
Arkada olan düşmanı oyalamak için yaptığınız aldatma oyunlarında çok oyalanmamaya gayret edin.
Ayrıca tuzak yapımı hakkında bilgi sahibi olun.
Takip ederken:
Takip ederken en büyük sıkıntı öz güven ve rahat hareketlerin sizi bir tuzağa sürüklemesi olacaktır.
Takip ettiğiniz bir insan ise onun gibi düşünmeyi ve bıraktığı izleri iyi sürmeyi bilmelisiniz. Ayrıca sizin
için hazırlanmış tuzakları da fark ediyor olmalısınız.
Kamuflaj hazırlığın temel taşlarından biridir. Bu işin ciddiye alınması gerekmektedir. Çünkü kamuflaj,
sokakta saklambaç oynayan çocukların oyunu değildir. Bir çok disiplin ve kural gerektiren farklı bir
durumdur. Her hazırlık aşamasında olduğu gibi kamuflajında hazırlık planında geniş ve kapsamlı bir
yere sahip olması gerekmektedir. Hazırlık planı nasıl yapılır merak ediyorsanız bununla ilgili videoyu
da kanalımızda bulabilirsiniz.
Bizden şimdilik bu kadar umarız bu konuyla ilgili sizlere fikir verebilmişizdir. Diğer Postapokaliptik ve
Hazırlıkçılık videolarında görüşmek üzere hoşçakalın…

prolet.


CevapAlıntı
Konu Etiketleri
Paylaş:
Oy Verebilirsiniz.
[Toplam Oy: 19 Ortalama: 4.6]